Najsavremenija proizvodna linija!

Osečina – opština u kolubarskom okrugu poznata u zemlji a i u inostranstvu po suvoj šljivi. Selo sa najvećim brojem sušara za sušenje šljive je Gornje Crniljevo, a najveći proizvođač iz sela smo mi: Simić Voće Plus.
Počeli smo proizvodnju suve šljive kao poljoprivredno gazdinstvo na starinsku sušaru na dim, a preradu i prodaju započeli smo 1989 godine u malim količinama.

Između 1994 i 1995 gorine počeli smo intenzivnije da se bavimo prodajom i proizvodnjom, pa smo remontovali staru sušaru i menjali način sušenja. Proizvodili smo suvu šljivu bez mirisa i ukusa dima, i tako proširili potražnju i samim tim i posao.
2008 godine zbog velike potražnje radimo novu sušaru, veću industrujsku sa većim kapacitetom sušenja i načinom sušenja na topao vazduh koji je sto posto zdrav za ljudsku ishranu.

2016 godine na nagovor prijatelja počinjemo zajedno čokoladiranje suve šljive a kasnije i čokoladiranje suve kajsije i smokve. Godinu dana kasnije zbog velike potražnje čokoladiranog voća a manjkom prostora za obradu, odlučujemo da se osamostalimo i nabavimo odgovarajuće mašine i napravimo halu za preradu, pakovanje i čokoladiranje. Svake naredne godine dodavali bismo po neki novi proizvod i trenutno imamo 12 proizvoda i dve čokolade, a to su:

– Posna čokolada
– Posna čokolada sa stevijom
– Čokoladirana šljiva
– Čokoladiran kajsija
– Čokoladirana smokva
– Čokoladirana šljiva punjena orahom
– Čokoladirana šljiva punjena lešnikom
– Čokoladirana šljiva punjena bademom
– Čokoladirani orah
– Čokoladirani lešnik
– Čokoladirani badem
– Čokoladirana šljiva stevija
– Čokoladirana kajsija stevija
– Čokoladirana smokva stevija